ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÝ ATELIÉR

PROFESIONÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Architektonické štúdie

Najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou slúžiaci ako popis stavby určeného pre stavebný proces.

Vizualizácie

Tvorba realistických vizualizácii interiérov a exteriérov. Zákazník získa lepšiu predstavu o svojom budúcom stavebnom diele. 

3D Modely

Sú najmodernejšou a najpokrokovejšou formou projektovej dokumentácie. V súčastnosti sa využívajú najmä pri náročnejších projektoch.

Autorský dohľad

Na prianie klienta je možný výkon stáleho alebo občasného autorského dohľadu, čím sa zabezpečí dokonalý výsledok realizácie stavebného diela.

PORTFÓLIO

Môžete nahliadnuť do zoznamu našich vybraných prác:

Zápis v zozname autorizovaných architektov SKA - reg. č. 2462 AA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného architekta